Menu

تالار عاج

بعد از تالار آئينه و در سمت غرب تالار برليان، تالار عاج قراردارد. تاريخ احداث اين تالار و حوضخانه زير آن معلوم نيست، ولی محققا“ قبل از تالار سلام وتالار آئينه ساخته شده و بناهای دوره ناصری است بعدها درزمان ناصر الدين شاه در نمای آن تغییراتی دادند كه به صورت امروزی درآمده است.
 


در اين تالار در زمان ناصرالدين شاه، هدایای پادشاهان دول خارجی نگهداری مي شد و در زمان پهلوی محل پذیرایی و برپایی مهمانیهای رسمی دربار بود. از اين رو درآرايش درونی آن تغييرات عمده ای داده شده است.

یک نقاشی آبرنگ كه توسط محمودخان ملك الشعرا كشيده شده و در كاخ گلستان موجود است‚ نمای خارجی اين بنا را قبل از بازسازی نشان می‌دهد.
دی ان ان
DNN