Tuesday, April 25, 2017   
Search   
 

PDR Co.Arsa Co. Tada Co.

Register   Login   
موزه ها » موزه ملی ایران » مجموعه تاریخ و لرستان  
بخش تاریخی و لرستان Minimize

بخش تاریخی و لرستان

بخش تاريخي و لرستان با تاسيس موزه ( سال 1316) کار خود را آغاز کرد.
 
 

اشياء موجود در اين بخش بيش از 9 هزار شي مي باشد. اکثر اين اشياء حاصل کاوشهاي علمي باستان شناسي بوده است. برخي از آنها نيز اهداء گرديده و يا بطور اتفاقي کشف شده اند و يا توسط مراجع قانوني توقيف و به اين بخش تحويل داده شده است.

اشياء لرستان از استانهاي ايلام، کرمانشاه و لرستان بدست آمده است و بيانگر فرهنگ و هنر مردم اين مناطق در طي هزاره سوم ق.م تا هزاره اول ق.م مي باشد. در ميان اشياء لرستان، مفرغهاي لرستان، از شهرت جهاني برخوردار است. اشياء تاريخي از شوش، تخت جمشيد، مال امير خوزستان، همدان، نهاوند، گيلان و ... بدست آمده است و معرف فرهنگ و هنر هخامنشي، سلوکي، پارت، ساساني مي باشد.
در سالهاي 1928-1930 م تعداد بيشماري اشياء برنزي معروف به برنزهاي لرستان وارد بازار عتيقه کشورهاي مختلف گرديد اين امر سبب شد تا زمينه مساعدي براي مطالعه اين اشياء فراهم گردد. همچنين بررسي و پژوهش هاي باستان شناسي در نواحي غرب ايران بويژه استانهاي لرستان، ايلام، کرمانشاه، آغاز شد. دانشمندان مختلف، با مطالعه اين آثار نظرات متفاوتي را ايراد نموده و تاريخهاي گوناگوني را براي، آنها اعلام داشتند. برخي ساخت اين اشياء را به اقوام کاسي که در کوهپايه هاي دامنه زاگرس زندگي مي کردند، نسبت مي دهند. واين آثار را متعلق به هزاره سوم تا هزاره اول ق.م. مي دانند.مجموعه موجود در بخش لرستان موزه ايران باستان به دليل کثرت و تنوع اين گونه اشياء ، يکي از کاملترين و ارزشمندترين مجموعه هاي دنيا محسوب مي گردد.
 


اشياء مفرغي اين مجموعه اغلب شامل ادوات جنگي: خنجر، شمشير، سرگرز و... ادوات و ساز و برگ اسب ( انواع لگام، آويزها و...) زيورآلات (گوشواره، انگشتر، گردن بند و ...) مجسمه هاي کوچک انسان و حيوان، انواع طلسم ها، علم ها و ظروف مفرغي است. در بين اين اشياء ظروف سفالي متنوعي نيز وجود دارد.
از جمله اشياء مفرغي ارزشمند اين بخش مي توان از مجسمه مفرغي معروف به جنگجوي لرستان با کتيبه اي ميخي بابلي جديد از پشتکوه لرستان ( 500-900 ق.م.)، پياله کوچک مفرغي با نقش دژ ( قلعه) و انسان بالدار از ورکبود ( 1000 ق.م.) را نام برد.

 


بخش تاريخي موزه ملي ايران معرف اشيايي از دوران هخامنشي ، سلوکي، پارت و ساساني مي باشد.

با انقراض دولت ماد، امپراطوري عظيم هخامنشيان توسط کوروش در سال 550 ق.م. پايه گذاري شد. در اين دوره هنر هخامنشي به اوج خود رسيد و درطيف وسيعي از متصرفات آن، گسترش يافت.

 


اشياء موجود از اين دوره از مکانهاي معروفي چون تخت جمشيد، پاسارگاد، شوش، همدان در طي حفريات علمي باستان شناسي و يا کشفيات اتفاقي بدست آمده است. از جمله اشياء اين دوره، نقش برجسته بار عام شاه هخامنشي از تخت جمشيد، آجرهاي لعابدار منقوش شده، مجسمه بدون سر داريوش با کتيبه هاي ميخي به خط پارسي باستان، بابلي، ايلامي، و خط هيروگليف است.

 
 

با حمله اسکندر به ايران، امپراطوري هخامنشيان نيز در زمان داريوش سوم در سال 331 ق.م. منقرض گرديد. پيروزي اسکندر دگرگوني عظيم فرهنگي را بدنبال داشت و سبب شد فرهنگ و هنر يونان در کشورهاي شرقي تحت تصرف او رايج گردد و يونانيان نيز متاثر از فرهنگ شرق شوند. پس از مرگ اسکندر در بابل 323 ق.م.، سلوکوس وارث بخش وسيعي از امپراطوري هخامنشيان گرديد.

 
 


سلوکيها تا اواسط قرن دوم ق.م. حکومت خود را در ايران و بين النهرين تثبيت نمودند ولي از سال 240 ق.م. طوايف پارتي به سرکردگي اشک، سلوکيان را از بابل بيرون رانده و سلسله اشکانيان را بنا نهادند. آثار هنري سلوکيان و پارتيان در ايران، از مناطقي چون نهاوند، شمي ، مسجد سليمان، خورهه محلات، گيلان و ..بدست آمده است. اشياء ارزشمندي از اين مناطق در موزه ايران باستان وجود دارد. از جمله قسمتي از مجسمه سر مفرغي معروف به ماسک آنتيوخوس، پيکره هاي مفرغي آتنا ، زئوس و... از نهاوند مجسمه مفرغي معروف به سردار يا شاهزاده پارتي از شمي و ... 


با شکست اردوان پنجم آخرين پادشاه اشکاني توسط اردشير اول در سال 226 ق.م. سلسله ساسانيان بنا نهاده شد و با کشته شدن يزدگردسوم در مرو در سال 651 ميلادي عمر اين سلسله نيز به پايان رسيد. هنر اين دوره با اتکاء بر عناصر هنري شرق کهن و هنر هلنتسيتي با روح ايراني تداوم بخش هنر هخامنشيان است و در بسياري از زمينه هاي هنري از جمله سفالگري ، نساجي، شيشه گري، گچبري، فلزکاري، حجاري و... آثار ارزشمندي از مناطقي چون بيشابور، دامغان، شوش، گيلان، حاجي آباد و ... باقي مانده است. از جمله اشياء ارزشمند اين دوره، ظروف سيمين با نقش شاهان ساساني و نوازندگان و رامشگران ، موزائيک منقوش کف ايوان کاخ شاپور از بيشابور، نيم تنه گچي شاپور دوم از حاجي آباد و ... مي باشد.

 پيشينه دوران هخامنشي
 پيشينه تاريخي سلوکيها و پارتها
 پيشينه دوره ساساني
 موقعيت جغرافيايي و طبيعي استان لرستان
 مفرغهاي لرستان
 سازندگان مفرغ لرستان
 شيوه ساخت اشياي مفرغي